FAQs

Čo je to eWall?

Hygienický výdajník pitnej vody eWall je jedným z troch základných pilierov v projekte trvalého vzdelávania v oblasti zabezpečenia pitného režimu pre deti na školách.

Cieľom projektu je vedenie detí k  trvalým a správnym návykom v oblasti pitného režimu. Jeho základom je voľba VHODNÉHO NÁPOJA - Čistej pitnej vody, PRAVIDELNOSTI rozloženia dávok počas celého dňa a rovnako aj snaha poukázať na dôležitosť MATERIÁLU, z ktorého pijeme, či už z pohľadu ekológie, alebo z hľadiska hygieny.

Zariadenie eWall je po konzultácii na školách umiestňované v adekvátnom počte na dostupné a frekventované miesta. Jeho výraznými znakmi sú robustná konštrukcia, jednoduché ovládanie, moderný dizajn, profesionálna inštalácia, pravidelná starostlivosť a hravá podkladová grafika.

Prečo by mali deti v školách piť vodu z eWall?

Zariadenie eWall je dostupným miestom bezpečného a jednoduchého výdaja pitnej vody, v kombinácii s vhodnou fľašou (eBottle termoska), čo predstavuje ucelený systém pravidelného dodržiavania pitného režimu. Stáva sa tak vyhľadávaným miestom opakovaného zdroja chutnej vody a zaujímavým miestom pre výmenu informácií o pitnom režime.  V školách vytvorí priestor trvalého návyku hygienického a estetického výdajného miesta a to aj v školských jedálňach pri výdaji obedov.

Čistá voda najviac zabezpečuje ideálnu a postačujúcu hydratáciu na celý deň, rovnako pozitívne ovplyvňuje koncentráciu a pohodu detí.

Akej kvality je voda z eWall?

Zariadenie eWall podporuje každodenný pitný režim, ktorého základom je kvalitná pitná voda. Táto sa vyznačuje svojou čistotou, čírosťou, stálym zložením a neutrálnou chuťou. Pitná voda zo zariadenia eWall prechádza filtrom, ktorý nemení charakteristiku pitnej vody, zabezpečuje zachytávanie mechanických nečistôt, zabraňuje prípadnému zápachu alebo pachutí obsiahnutých vo vode.

Koľko to bude stáť rodičov a aké náklady znáša škola?

Pre školu a rodičov je k dispozícii viacero alternatív financovania. Najbežnejším modelom, ktorý zabezpečuje plnú šírku služieb projektu v podobe dodania eBottle termosky s objemom 0,35 l pre každého platiaceho žiaka a neobmedzený bezpečný pitný režim dostupný zariadeniami eWall v priestoroch školy, predstavuje náklad na pitný režim pre rodiča v hodnote 1 € na mesiac. Pre jednoduchosť je poplatok riešený jednorázovo na desať aktívnych školských mesiacov, t.j. 10 € na školský rok.

Čo je eBottle?

Je to celonerezová fľaša s plastovým uzáverom. Je chránená elektrolytickou vrstvou, ktorá umožňuje ľahké čistenie a dezinfekciu, zabraňuje rozmnoženiu alebo vyrasteniu akýchkoľvek živých mikroorganizmov. Dvojvrstvová nerezová stena fľaše je vyrobená vákuovou technológiou, ktorá udržiava nápoj vo fľaši dostatočne ohriaty alebo ochladený. Plastový uzáver sa skladá z materiálov, ktoré sú antibakteriálnej povahy a šetrné k životnému prostrediu.

Kto je garantom projektu?

Garanti:

  1. Úrad verejného zdravotníctva SR a Hlavný hygienik SR:

    „Tento projekt pitného režimu je plne v súlade s Programom oživenia výživy obyvateľov SR, ktorý prijala vláda na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov prostredníctvom výživy, ako aj v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie.“

  2. Národné referenčné laboratórium pre obalové materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami – RÚVZ Poprad:

    „Pripojovací výdajník na pitnú vodu (eWall – water tap) spĺňa požiadavky § 18 Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je vhodný pre styk s pitnou vodou.“

  3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  4. Národný inšpektorát práce
  5. Európska asociácia prevádzkovateľov zabezpečenia pitného režimu WE – WaterEurope