Gymnázium Tomášikova Bratislava

Tradícia a dlhoročne vyhľadávaná kvalita vzdelávania na najznámejšom gymnáziu v Bratislave otvorili priestor aj v oblasti podpory pitného režimu, keď sa Gymnázium Ladislava Novomeského stalo pilotným projektom pre západné Slovensko.

www.edupage.org

eWall na Gymnáziu v BratislaveeWall na Gymnáziu v BratislaveeWall na Gymnáziu v Bratislave