Obchodná Akadémia Košice

Prvá škola na Slovensku, kde boli nainštalované 2 eWall výdajníky, ktoré si hneď našli svojich priaznivcov a kde sme získali prvé skúsenosti s projektom. Škola sa stala ambasádorom projektu a v rámci svojich aktivít vypracovala komplexný prieskum súčasného stavu pitného režimu na školách.

www.oake.sk

Obchodná akadémia na Watsonovej ulici, KošiceVýdajník vody eWall na OA Watsonova, KošiceVýdajník vody eWall na OA Watsonova, KošiceVýdajník vody eWall na OA Watsonova, KošiceVýdajník vody eWall na OA Watsonova, Košice