Vízia a poslanie

Ako lídri na trhu cítime zodpovednosť za to, ako a čo budú naše deti považovať za správny pitný režim nielen zajtra, ale ako sa k nemu postavia už dnes.

Projekt eWall je zameraný na zabezpečenie neobmedzeného pitného režimu pre deti na základných a stredných školách prostredníctvom bezpečného hygienického výdajníka vody. Cieľom projektu je viesť deti k správnym a trvalým návykom. Vieme, že v prvom rade je to voľba vhodného nápoja - čistej pitnej vody a správne rozloženie pitia počas celého dňa. Chceme však aj poukázať na enviromentálnu zodpovednosť pri súčasnom používaní neekologických a niekedy aj zdravotne nevhodných materiálov. Zariadenie eWall je po konzultácii na školách umiestňované v adekvátnom počte na dostupné a frekventované miesta. Hlavnými znakmi zariadenia sú robustná konštrukcia, jednoduché ovládanie, moderný dizajn, profesionálna inštalácia, pravidelná starostlivosť a hravá podkladová grafika.