Úrad verejného zdravotníctva SR,
Hlavný hygienik SR

"Tento projekt pitného režimu je plne v súlade s Programom oživenia výživy obyvateľov SR, ktorý prijala vláda na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov prostredníctvom výživy, ako aj v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie."

www.uvzsr.sk

Stiahnuť odborné stanovisko v PDF